Welkom op de website van kinderdagverblijf Bongo

Wij bieden een professionele opvang en verzorging van uw kind met een team van kindbegeleidsters en een verantwoordelijke die voldoen aan de verplichte kwalificatiebewijzen en attesten.

Kinderdagverblijf Bongo voldoet aan de kwaliteits- en werkingsvoorwaarden die de overheid stelt en wordt daardoor gesubsidieerd door Kind & Gezin. Meer informatie hierover vindt u hier.

Kinderdagverblijf Bongo heeft een vergunning voor opvang van 28 kindjes tussen 0 en 3 jaar
in 2 leefgroepen.

Wat mag u van onze opvang verwachten: klik hier.